Skip to main content

Na vier jaar als voorzitter van het Schijndels Netwerk voor Ondernemers (SNO) droeg Piet Snelleman zijn rol als voorzitter over aan Willem Wouters. Willem wil de komende jaren de nadruk leggen op het delen van kennis en ervaringen. Hij vertelt, in een kort betoog, over startende ondernemers: “Wij moeten startende ondernemers omarmen en vooral heel goed naar ze luisteren. Zij zijn degene die ons laten zien welke nieuwe wegen er voor ons liggen en hoe vernieuwing vorm krijgt. We nodigen starters dan ook van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. We kunnen veel van elkaar leren.”

De afgelopen twee jaar is Willem druk geweest met de samenwerking tussen verschillende ondernemersverenigingen, die aangesloten zijn bij Platform Ondernemend Meierijstad. Er waren veel lange gesprekken over onderwerpen waar de ondernemers samen aan kunnen werken en hoe zij zich gezamenlijk kunnen vertegenwoordigen naar bijvoorbeeld de gemeente. Willem is er trots op dat de eerste resultaten van die vele gesprekken en verbeterde samenwerking al naar voren komen. Een voorbeeld van zo’n resultaat is het economisch convenant met de gemeente Meierijstad. Ook bij Platform Ondernemend Meierijstad zal Willem de rol van Piet Snellema in het bestuur overnemen.

Lees het persbericht van MooiSchijndel over de bijeenkomst van het Schijndels Netwerk voor Ondernemers (SNO).