Skip to main content

Beursvloer Meierijstad

In navolging van de beursvloer die al eerder in Schijndel is georganiseerd, is er dit jaar voor het eerst ook een beursvloer voor Meierijstad georganiseerd op 17 april 2018. Van de 123 matches die deze dag gemaakt zijn, heeft dWise maar liefst 8 matches gemaakt.

De beursvloer staat in het teken van verbinding. Verbinding tussen bedrijven die graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren en instellingen, verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning. Deze ondersteuning kan in veel verschillende vormen geboden worden, zoals kennis, kunde, capaciteit of goederen en er moet altijd een tegenprestatie geboden worden door de hulpvragende organisatie.

PR en communicatie was een populair thema, waar wij veel vragen over gekregen hebben. Het is mooi om op deze manier kennis te maken met organisaties zoals bijvoorbeeld het PieterBrueghelHuis, de Turkse Ouderraad, het vrijwilligerscollege van OnsWelzijn en stichting Rondom d’n Toren.

In de uitwerking van alle vragen en plannen hopen we iedereen beter te leren kennen!