Kinderopvang de Plu

Centraal gebruikersbeheer en gemakkelijk bestanden delen

Kinderopvang De Plu is een kinderopvangorganisatie met negen locaties in Meierijstad. De Plu wil een waardevolle aanvulling vormen op de opvoeding thuis en een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Samen spelen, samen leren én samen plezier maken staan daarbij centraal.

De Plu maakt gebruik van een server die wij beheren, zodat zij gebruikers centraal kunnen beheren en bestanden eenvoudig kunnen delen. De verschillende gebruikers hebben verschillende rechten om bijvoorbeeld (sub)mappen in te kunnen zien en/of te kunnen delen, die gemakkelijk toegekend kunnen worden aan de betreffende gebruikers. De Plu maakt gebruik van een zogenaamde ‘micro-server’: een fysiek wat kleiner apparaat, dat de mogelijkheden biedt van een server.

SKS de Plu - dWise Computers
SKS de Plu - dWise Computers
SKS de Plu - dWise Computers