Skip to main content

Brabant Keur

Vanuit Waterschap De Dommel kwam in 2015 de vraag om mee te denken over de visualisatie van de ‘keur’. De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert ten behoeve van de bescherming van onder andere de waterkeringen en watergangen in ons land. Alle inwoners worden geacht de keur te kennen, zoals we ook geacht worden de wet te kennen. De realiteit is anders.

De bedoeling van het visualiseren van de keur was om de regels toegankelijker te maken voor burgers en vooral om hen gericht te helpen antwoorden te vinden op hun vragen. Door voor veel voorkomende thema’s beslisbomen op te stellen, hoeven gebruikers zelf niet op zoek naar de regels die op hun situatie van toepassing zijn. Ze volgen eenvoudig de beslisboom en komen op die manier uit bij de juiste actie (of geen benodigde actie) in hun situatie.

Sinds 2015 heeft dit project zich flink ontwikkeld. Zo is het inmiddels een samenwerking geworden van de verschillende Brabantse waterschappen: De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas. Bij dWise hebben we ons door de regels geworsteld, structuur aangebracht en de website gebouwd. Wie er verder bij betrokken zijn? Sansa, zij hebben de structuur omgezet naar een beheersbaar informatiesysteem. En Dinges Tekst & Tekstadvies, dat de soms taaie regels tot prettig leesbare tekst heeft weten om te vormen.

Bezoek brabantkeur.nl
Waterschap de Dommel